Výkup originálnych tonerov

Obchodné podmienky výkupu tonerov

Výkup tonerov je dočasne pozastavený


1. Odovzdanie prázdnych tonerov zabezpečujeme na adrese EUROtoner s.r.o., Kasalova 19, 949 01 Nitra. Pri odovzdaní na prevádzke spoločnosti  nie je žiadne obmedzenie pre množstvo odovzdaných originálnych tonerov.
2. Vykúpené tonery vám vyplatíme v hotovosti. Súčasťou výkupu tonerov je kúpna zmluva.
3. Ceny tonerov vyplácame podľa platného cenníka, kde sú uvedené ceny pre všetky nami vykupované originálne tonery.
4. Vykupujeme iba originálne prázdne tonery, ktoré nikdy neboli renovované, čiže boli iba jeden krát použité a nie sú nijakým spôsobom poškodené.
5. Iné ako originálne, t.j. alternatívne, repasované (renovované) tonery nevykupujeme. Štartovacie tonery a atramenty nevykupujeme!
6. Prázdne obaly od atramentov nevykupujeme (ani originálne).
7. Kontrolu originálnych prázdnych tonerov vykonávame pri odbere, resp. pri ich doručení.

 

Aktuálny cenník (xml).