Poradňa

Aký typ tlačiarne si vybrať?

Podľa typu používaných technológií rozdeľujeme tlačiarne na štyri základné skupiny: ihličkové, atramentové, laserové, veľkoformátové.


Kancelárske potreby nepatria do tlačiarne

Príčinou znefunkčnenia tlačiarní a multifunkčných zariadení v poslednej dobe sú poruchy, ktorým sa dá ľahko predísť. Keďže nechceme aby ste doplatili na svoju chvíľkovú nepozornosť, tak Vám chceme zveriť cenné rady.